Anordnartäffar

Växjölöftet vuxenutbildning anordnar regelbundet anordnarträffar. Syftet är att sprida kunskap och främja samverkan, mellan utbildningsanordnare och Växjölöftet vuxenutbildning, såväl som utbildningsanordnare emellan.

Mötestider 2020

Vi ses i lokalerna till Växjölöftet vuxenutbildning, igång Linnégatan 17.

  • 2020-05-06
  • 2020-09-09
  • 2020-12-02

Alla månadsmöten börjar klockan 13.00 och avslutas klockan 16.00.

Du kan läsa minnesanteckningar längst ner på sidan under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Jobb och företag