Inköpssamverkan i Kronoberg

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor.

Med länets inköpsvolym som grund gör Växjö kommun via upphandlingsavdelningen upphandlingar samt upprättar avtal med berörda leverantörer.

I varje kommun finns en central inköpssamordnare utsedd.

Kontakta Växjö kommuns kontaktcenter om du vill du veta mer om inköpssamverkan i Kronobergs län .

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Jobb och företag