Planerade upphandlingar

I dokumentet "Upphandlingsplan planerade upphandlingar" visas vår upphandlingsplan, det vill säga en översikt av kommande upphandlingar.

Upphandlingsplanen är en översikt över vad vi planerar att upphandla. Du kan se vad som ska upphandlas, när upphandlingen kommer att börja och när vi planerar att det nya avtalet ska börja gälla.

Observera att datumet för när upphandlingen planerar att börja inte är samma som när vi annonserar om att upphandlingen ska ske.

Det kan också ske ändringar i tidsplanen, så bevaka upphandlingsplanen som vi normalt uppdaterar kvartalsvis.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Jobb och företag