Tack för din ansökan till utmaning

Den politiska nämnd som är ansvarig för den verksamhet som du valt att utmana, kommer så snart som möjligt pröva förslaget till utmaningen och bestämma om den skall leda till konkurrensutsättning eller inte.

Om utmaningen berör flera nämnders verksamhetsområden ska nämnderna samordna sin prövning. Om nämnderna inte kan komma överens, beslutar istället kommunstyrelsen.
En kopia av alla utmaningar och beslut ska skickas till kommunstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Jobb och företag