Månadsmöten

Växjölöftet vuxenutbildning anordnar regelbundet månadsmöten. Syftet är att sprida kunskap och främja samverkan, mellan utbildningsanordnare och Växjölöftet vuxenutbildning, såväl som utbildningsanordnare emellan.

Under 2018 gäller följande datum

  • 7 februari, Folkuniversitetet
  • 7 mars, Eductus
  • 4 april, Montico
  • 2 maj, Astar
  • 7 juni, Växjölöftet vuxenutbildning, Kungsgatan 9
  • 4 juli
  • 5 september, Yrkesakademin, Hjalmar Petris väg 30
  • 3 oktober är inställt
  • 7 november, ABF, Arabygatan 80 
  • 5 december, Växjö fria vuxenutbildning, Storgatan 82C 

Alla månadsmöten börjar klockan 13.00 och avslutas klockan 14.30. Mötena sker på plats hos de olika utbildningsanordnarna.

Du kan läsa minnesanteckningar längst ner på sidan under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Jobb och företag