Information om kundval och valfrihetssystem

I Växjö kommun finns möjlighet att välja utförare av såväl hemtjänst och hemsjukvård som särsklt boende för äldre. Omsorgsnämnden erbjuder utförare som önskar bedriva hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende att ansöka om att delta i ett valfrihetssystem.

I dokumenten nedan;

  • Förfrågningsunderlag, villkor för att bedriva hemtjänst och hemsjukvård i Växjö kommun
  • Förfrågningsunderlag, villkor för att bedriva hemtjänst I form av serviceinsatser i Växjö kommun
  • Förfrågningsunderlag – villkor för att bedrivs särskilt boende i Växjö kommun

beskrivs omsorgsnämndens uppdrag, omsorgsförvaltningens organisation, hur verksamheten är organiserad, uppdragets innehåll, vilka krav som omsorgsnämnden ställer för att godkänna utförare samt övrig information som är värdefull för den som ansöker. 

Ansökan

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post:
tendsignsupport@visma.com.

Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på
Visma TendSignlänk till annan webbplats.

Skriftliga anbud accepteras ej.

 Sökande får genom Visma TendSign:

  • Tillkommande information.
  • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet
  • En tydlig information om inte alla obligatoriska krav är uppfyllda.

Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigarehar registrerat konto i Visma TendSign är det viktigt att kontrollera att registreradeuppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter m.m.

Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2018
Jobb och företag