Inköpssamverkan i Kronoberg

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor.

Med länets inköpsvolym som grund gör Växjö kommun via upphandlingsenheten upphandlingar samt upprättar avtal med berörda leverantörer.

I varje kommun finns en central inköpssamordnare utsedd.

Kontakta kontaktcenter om du vill du veta mer om inköpssamverkan i kronobergs län .

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Jobb och företag