Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny webb ska göra det enkelt för företagare

Växjö kommun har lanserat en ny webb som riktar sig till näringslivet och företagarna i kommunen. Webben syftar till att göra det lättare för företagare att hitta den information de söker genom en strukturerad och lättnavigerad sajt.

Företagswebben innehåller allt från tillståndsguide, information om ledig mark och lediga lokaler, hur man söker finansiering, tips för hur man startar eget och e-tjänster så att företagare kan ansöka om olika tillstånd när det passar dem.

- Den nya webben ska underlätta för våra företagare att enkelt hitta den information de behöver och är ett komplement till våra andra kanaler. Vi har fler än 9 000 företag i Växjö kommun och det är viktigt att vi erbjuder tillgänglighet till alla, både via webb, telefon, fysiska möten och brev. Med den nya sajten ger vi våra företagare service på deras villkor där de kan hitta information dygnet runt, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef. 

företagswebben

Utveckling av näringslivsklimatet

Den 19 maj 2020 antogs Växjö kommuns nya näringslivsplan som beskriver hur näringslivsklimatet i kommunen ska utvecklas. Planen syftar till att skapa förutsättningar för kommunens företagare, få redan befintliga företag att växa och få fler företag att etablera sig i kommunen.

- För att näringslivet i en kommun ska blomstra ska det vara lätt att göra rätt som företagare. Det ska vara smidigt, enkelt och attraktivt att komma i kontakt med kommunen och vi hoppas att vår nya företagswebb ska bidra till en ökad dialog och ett sätt att undanröja onödiga administrativa hinder för företagen. Företagen har en avgörande betydelse för att kommunen ska kunna fortsätta att växa och för att jobben ska bli fler. Vi vill ha det bästa företagsklimatet i Sverige och därmed en låg arbetslöshet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

www.foretag.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 juni 2021