Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Särskola för barn

I särskolan finns grundsärskola
och träningsskola.

I grundsärskolan går barn
som har en lätt utvecklingsstörning.

I träningsskolan går barn
som inte kan gå i grundsärskolan.

Det är föräldrarna som ansöker 
till särskolan åt sina barn.

Grundsärskolan för barn
finns på Lillestadskolan.

Du kan läsa mer på
Lillestadskolans egen webbplats.
Webbplatsen är inte skriven
på lättläst svenska.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Lättläst