Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig
som gått grundsärskolan eller träningsskolan.

Du som har gått i grundskola
men har läst efter grundsärskolans läroplan
får också gå i gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan finns på Kungsmadskolan.

Du kan läsa mer om gymnasiesärskolan på
Kungsmadskolan webbplats

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Lättläst