Särskild utbildning för vuxna, lärvux

Lärvux är en skola för dig
som är vuxen
och som behöver extra stöd
för att lära dig saker.

Undervisningen sker i mindre grupper.
Du planerar vad och hur du ska läsa 
tillsammans med dina lärare.

Hur länge du läser varje ämne
beror på hur mycket du kan
innan du börjar läsa.

Du läser på Vuxnas lärande.
Det liggger på Norrgatan 11 i Växjö

Du kan läsa på två nivåer.
Nivåerna kallas grundsärskola och gymnasial särskola.
Inom grundsärskolan finns en särskild skola.
Den kallas kallas träningsskola.

Lärvux är till för dig
som har en intellektuell funktionsnedsättning.
Intellektuell funktionsnedsättning 
beror på att hjärnan arbetar lite annorlunda
än hos andra.
Det gör att personen behöver mer tid 
för att förstå och lära sig saker. 

Du kan också läsa på Lärvux
om du fått en hjärnskada
efter en olycka eller en sjukdom.

Du kan söka till Lärvux
om du är äldre än 20 år.
När du är klar med en kurs
får du ett betyg eller ett kursintyg.

Det kostar inget
att gå på Lärvux.
Om du har lönebidrag
och lämnar arbetet för att studera
kan du söka ekonomiskt bidrag från en myndighet
som heter Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Du hittar blankett och information längre ned på sidan.
Blanketten ska du fylla i
och skicka med posten
eller lämna in till oss.

Om du har frågor kan du ringa till kommunen.
Säg att du vill prata med någon som jobbar på Lärvux.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Lättläst