Grundläggande nivå

Här kan du läsa om de kurser
som du kan välja
på grundläggande nivå för Lärvux.

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Läsa högt och samtala i grupp.
 • Träna bokstäver och ordförståelse.
 • Skriva ord och enkla texter.
 • Använda dator för att skriva och hämta information.
 • Läsa och diskutera enkla texter.
 • Besöka biblioteket.

Matematik

 • Träna räknesätten.
 • Enkel geometri.
 • Lösa matematiska problem i vardagen.
 • Använda datorer och andra hjälpmedel.
 • Träna matematik med pengar, klocka, almanacka, måttband och våg.

Engelska

 • Tala och förstå enkla ord och meningar.
 • Läsa enkla texter.
 • Arbeta med lärprogram på dator och på video.

Historia

 • Vi läser och pratar om olika historiska händelser i Sverige och i världen.
 • Vi pratar om hur historien påverkar det liv vi lever idag.
 • Vi läser om historiska tidsperioder och olika personer i Sveriges historia.

Samhällskunskap

 • Vi läser och pratar om aktuella händelser.
 • Vi pratar om regler och lagar.
 • Vi söker information i till exempel tidningar och på internet.

Geografi

 • Här får du lära dig mer om olika länder, klimat- och miljöfrågor.
  Vi använder kartböcker och internet.

Religionskunskap

 • En kurs för dig som vill lära dig mer om olika religioner.
 • Vi diskuterar livsfrågor.

Biologi

 • En kurs för dig som vill lära mer om hur människokroppen fungerar.
 • Vi pratar om miljön och natur och gör studiebesök i närmiljön.

Fysik

 • Här får du göra enkla laborationer som handlar om ljus och ljud.
 • Vi lär oss mer om hur olika material är uppbyggda.

Kemi

 • Vi gör enkla laborationer.
 • Lär oss mer om hur olika ämnen är sammansatta.

Hem- och konsumentkunskap

 • Här lär du dig hur du gör god och lättlagad mat.
 • Här lär du dig hur du sköter ditt hem.
 • Här lär du dig att planera din vardagsekonomi.
 • Här lär du dig om hur det är att leva och bo tillsammans med någon.

Teknik

 • Här undersöker vi olika tekniska lösningar.
 • Här bygger vi enkla tekniska föremål.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2018
Lättläst