Gymnasial nivå

Här kan du läsa om de kurser
som du kan välja
på gymnasial nivå.

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Delta i samtal och diskussioner.
 • Muntliga framträdanden, till exempel redovisa arbeten man gjort.
 • Läsa och förstå texter av olika slag.
 • Använda dator för att skriva och hämta information.
 • Litteratur och film.
 • Använda ordböcker, uppslagsböcker och dator som hjälpmedel.

Matematik

 • Träna räknesätten.
 • Lösa matematiska problem i vardagen.
 • Enkla diagram och tabeller.
 • Använda dator och miniräknare som hjälpmedel.
 • Matematik med pengar, klocka, almanacka, måttband och våg.
 • Geometri.

Engelska

 • Enkla uttryck, fraser och meningar.
 • Skriva enkla ord och meningar.
 • Läsa enkla böcker.
 • Vardagsliv och traditioner i ett engelsktalande land.
 • Lärprogram på dator och på video.

Naturkunskap

 • Växter, djur och samband mellan organismerna och miljön i ett ekosystem.
 • Människan beroende av och påverkan på ekosystemen.
 • Energikällor, energianvändning och klimatpåverkan.
 • Människokroppen organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.
 • Människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.

Hälsa

 • Kost och hälsa.
 • Sociala relationer för att må bra.
 • Hälsofrämjande aktiviteter.

Människan

 • Vi läser om människors olika kulturer.
 • Vi pratar om ord som diskriminering och integration och vad det betyder.
 • Vi pratar om människors olika villkor i livet och vad det innebär.
 • Vi pratar om mänskliga rättigheter.

Bild

 • Vi lär oss om färg- och formlära.
 • Vi testar olika tekniker och material för att skapa.
 • Vi tittar på olika typer av bilder och diskuterar kring dessa.

Trafikantkunskap

 • Du får lära dig mer om olika trafikmiljöer och trafiksituationer.
 • Vi går igenom vanliga trafikregler och pratar om vilka risker det finns i trafiken.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Lättläst