Träningsskola

Här kan du läsa
om vilka kurser du kan läsa
när du går i träningsskola.

1. Kurs om individ och samhälle

I kursen tränar du på praktiska saker
som att laga mat till hemmet.

Du får lära dig att undersöka närmiljön
och lära dig mer om historia och traditioner.

Du får lära dig mer om olika religioner
och prata om olika religoner.

Du får lära sig att söka information
om service och kulturutbud.

2. Kurs om natur och miljö

I kursen om natur och miljö
pratar vi om människokroppen
och om natur och miljö.

Du får lära sig om olika tekniska lösningar som ipad och mobiltelefon 
och hur de fungerar.

3. Kurs om språk och kommunikation

I kursen språk och kommunikation
pratar vi om hur du ska vara tillsammans med andra
och hur man pratar med andra.

Du får lära dig om 
kroppspråk, gester och känslor.

Du får lära sig söka information
från tidningar eller internet.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Lättläst