Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Starta företag

I Växjö kommun
finns det många företag.
De flesta företagen är små
och har inte så många anställda.

Om du har ett företag
kan du hyra lokaler i Växjö.
Det finns lokaler
som privatpersoner äger
och det finns lokaler
som kommunen äger.

På kommunen finns företagslotsar.
Företagslotsar är personer
som ser till att du får svar
på dina frågor
om hur du startar ett företag.

Företagslotsen hjälper dig
om du vill hyra lokaler
till ditt företag.

Om du vill bygga en ny byggnad
till ditt företag
kan företagsloten hjälpa till
att hitta mark att bygga på.

Ring till kommunen
och be att få tala med företagslotsen.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Lättläst