Upphandling

Varje år köper kommunen
olika varor och tjänster.
Varor kan vara mat
och böcker till skolan.
Tjänster kan vara något
som behöver byggas
som vägar eller hus. 

När  kommunen ska köpa
varor och tjänster av ett företag
ska kommunen göra
en offentlig upphandling.

Det finns en lag som heter
Lagen om offentlig upphandling.
I den lagen står det
vilka regler som gäller
när kommunens ska göra
en upphandling.

Kommunen har en upphandlingsenhet.
De som jobbar på upphandlingsenheten
vet vilka lagar och regler som gäller.

Om du vill veta mer
kan du ringa till kommunen
och be att få prata med upphandlingsenheten.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Lättläst