Parkering

Det finns regler för parkering.
Reglerna talar om var du får parkera din bil. 
Regler för parkering talar också om 
hur länge du får parkera din bil.

På vissa ställen är det gratis
att parkera.
På vissa ställen måste du betala
för att få parkera.

En person som är rörelsehindrad
kan få ett tillstånd för parkering.
Då får den som är rörelsehindrad 
parkera gratis.

Rörelsehindrade får använda parkeringsplatser
som är markerade med en rullstol på parkeringen.

Du som är rörelsehindrad
kan ansöka om parkeringstillstånd hos kommunen.
Säg att du vill prata med någon
om parkeringstillstånd.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Lättläst