Individuell plan - en egen planering

Du har rätt att få hjälp
med att planera ditt liv.
Det kallas att göra
en individuell plan.

Den individuella planen
gör du tillsammans
med din handläggare på kommunen.
Du kan också göra
den individuella planen 
med någon på Region Kronobergs
barn- eller vuxenhabilitering.

I den individuella planen står det 
vad var och en ska göra.
Det kan vara bra att göra
en sådan planering
när det sker en förändring i ditt liv,
till exempel om du ska flytta.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018
Lättläst