Kulturpris och kulturstipendier

Växjö kommuns kulturpris är en belöning för insatser inom kulturella områden. Växjö kommuns kulturstipendier delas ut som stimulans till framtida kulturgärning. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om mottagare av kulturstipendium och kulturpris. 

Kulturstipendium

Varje år delar kultur- och fritidsförvaltningen ut två kulturstipendier på 25 000 kronor vardera. Ansökan om Växjö kommuns kulturstipendium ska ha kommit in senast den 1 mars aktuellt år. Du söker stipendiet för egen räkning. Kulturstipendier kan tilldelas personer som fyller maximalt 25 år under aktuellt ansökningsår, och som har en tydlig koppling till Växjö kommun. Kulturstipendiet kan endast ges till den aktuella mottagaren en gång.

Läs mer om hur Växjö kommun behandlar dina personuppgifter i formulär på webbplatsen Länk till annan webbplats.


Observera att sista ansökningsdag är den 1 mars. Du kan ansöka om stipendiet om du maximalt fylla 25 år under aktuellt år.
Skicka gärna med dina meriter, intyg eller andra dokument som styrker din ansökan och kan ge oss stöd för bedömning. Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Kulturpris

Växjö kommuns kulturpris är en belöning för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset kan delas ut till fysiska personer, ideella föreningar och andra juridiska personer, men även nätverk. Mottagaren av kulturpriset ska vara född eller bosatt i Växjö kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Själva priset består av ett speciellt framtaget konstverk i glas skapat av Lena Bergström.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vem som ska få kulturpriset efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. Förslag på mottagare av Växjö kommuns kulturpris ska ha kommit in senast den 1 mars 2022. Vid frågor kontakta Växjö kommun, via kontaktuppgifterna längre ner på sidan.

Läs mer om hur Växjö kommun behandlar dina personuppgifter i formulär på webbplatsen Länk till annan webbplats.

Tidigare pristagare och stipendiater:

2021
Ingrid Stålne, ordförande i Växjö orkesterförening och ålderman i Sanct Sigfrids Gille, pedagog och mångårig chef på Kulturskolan i Växjö, glasskulptur av Lena Bergström
Isolde Berg, trädesign, kulturstipendium 25 000 kr
Alba Gutierrez Malmbom, opera, kulturstipendium 25 000 kr

2020

Birgitta Hansson, ordförande i Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, glasskulptur av Lena Bergström
Samuel Sassersson, musik, kulturstipendium 25 000 kr
Alicia Kerrolf, dans, kulturstipendium 25 000 kr

2019

John Martin Bengtsson, sångare och musikalartist, glasskulptur av Lena Bergström
Jacob Danielsson, mimskådespeleri, kulturstipendium 25 000 kr
Isabelle Nilsson, violin, kulturstipendium 25 000 kr

2018

Elisabeth Cederholm, verksamhetsansvarig Folkets bio, glasskulptur av Lena Bergström
Thea Kallhed Gadefors-Möller, dans, kulturstipendium 25 000 kr
Andreas Ahlm, film, kulturstipendium 25 000 kr

2017

Hans Parment, musiker, pedagog mm Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Fanny Wallertz, foto Kulturstipendium 25 000 kr
Robban Högström, musikal Kulturstipendium 25 000 kr

2016

Anette Rosén, kulturarbetare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Lukas Andersson, konst Kulturstipendium 25 000 kr
Ludvig Stynsberg, teater Kulturstipendium 25 000 kr

2015

Mats Harrysson, dokumentärfilmare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Martina Alriksson, teater Kulturstipendium 25 000 kr
Hani Arrabi, teater, musik Kulturstipendium 25 000 kr

2014

Ingrid Nettervik, litteraturvetare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Lovisa Parment, musik, harpa Kulturstipendium 25 000 kr
Micaela Maurin, klassisk sång Kulturstipendium 25 000 kr

2013:

Åke Svensson, kulturhistoriker, eldsjäl Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Sofia Gillerfors, klassisk musik, cello Kulturstipendium 25 000 kr
Olof Mårtensson, teater Kulturstipendium 25 000 kr

2012:

Tomas Bannerhed, författare Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Julia Ojansivu, sång Kulturstipendium 25 000 kr
André Talborn, konst Kulturstipendium 25 000 kr

2011:

Thomas Liljeholm, tonsättare, musiker, eldsjäl Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Lamilja Sulevic, mode/design Kulturstipendium 25 000 kr
Tommy Roda, dans Kulturstipendium 25 000 kr

2010:

Ulf Ekerot, musikentreprenör (eldsjäl) Kulturpris, glasskulptur B. Vallien
Karin Fransson, design (teaterkostym) Kulturstipendium 25 000 kr
Joakim Larsson, sång Kulturstipendium 25 000 kr

Senast uppdaterad: 2 mars 2022