Pär Lagerkvistpriset

Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun delar vartannat år ut ett litteraturpris till Pär Lagerkvists minne. Syftet med priset är att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda.

Det är nu mer än 60 år sedan Pär Lagerkvist fick Nobelpriset i litteratur och det första litteraturpriset till hans minne delades ut 2011. Prissumman är 100 000 kronor och kommer att delas ut vartannat år.

Tidigare pristagare

Kristian Lundberg (2011)
Eva Ström (2013)
Lars Andersson (2015)
Lars Norén (2017)
Jila Mossaed (2019)

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 14 mars 2022