Tidigare pristagare

2019- Jila Mossaed

Poet, född i Teheran 1948, men är sedan 1986 bosatt i Sverige. 
Motivering: För ett sparsmakat lyriskt författarskap som med sin omisskännliga lyskraft och sitt personliga erfarenhetsdjup har stor räckvidd i tid och rum.

2017 - Lars Norén

Dramatiker och författare, född i Stockholm 1944.
Mativeringen: För ett mångsidigt författarskap som med existentiella frågor i centrum gestaltar mänskliga relationer och strukturella mönster med stort djup och ojämförlig språklig lyskraft.

2015 - Lars Andersson

Författaren Lars Andersson, född i Karlskoga.
Motiveringen: För ett författarskap som i likhet med Pär Lagerkvists präglas av en djup förståelse för existentiell och religiös problematik, av ett försvar mot det totalitära och en närhet till en folkligt svensk litterär tradition.

2013 - Eva Ström

Författaren Eva Ström från Kristianstad, mottog priset på Kronobergs bokmässa på Växjö stadsbibliotek den 23 november 2013.

2011 - Kristian Lundberg

Kristian Lundberg, författare och poet från Malmö, fick den 18 november 2011 det första priset som delats ut till Pär Lagerkvists minne.

Senast uppdaterad: 3 november 2020