Träbyggnadspriset 2019

2019 delade Växjö kommun för andra gången ut ett Träbyggnadspris. Vinnaren var Geologen.

Vinnare av träbyggnadspriset 2019

Precis vid sjön Trummen har GBJ Bygg byggt ett modernt stadskvarter i tre etapper. Kvarteret Geologen är byggt i miljövänliga material och byggt som ett stadskvarter kring en gemensam innergård med plats att umgås i.

Juryns motivering till nomineringen av Geologen:

Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.

Kunskapsartikel om Geologen. , 3 MB.

Geologen

Geologen

Övriga nominerade till träbyggnadspriset 2019

Trä har alltid varit ett självklart material för Arkitektbolaget, dels för att det är ett kulturtraditionellt material i Småland, dels har flera positiva hållbarhetsaspekter. Idag är cirka 50 procent av deras uppdrag inom träbyggnation

Juryns motivering till nomineringen av Arkitektbolaget:

Arkitektbolaget har en utpräglad kompetens och ett uppenbart intresse för att skapa moderna, funktionella träbaserade byggnader och konstruktioner som på ett bra sätt lyfter fram det vackra i träbyggandet. Företagets arbete med att förmedla sin vision och sin kunskap till studenter och andra intresserade gör dem ytterst lämpliga som mottagare av ett pris som ska premiera insatser för att utveckla träbyggandet lokalt och nationellt.

Kunskapsartikel om Arkitektbolaget. , 1 MB.

Hur höga hus kan man bygga i trä? Med denna fråga i grunden startade forskningsprojektet ”Höga hus i trä”. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan RISE, Linnéuniversitetet och näringslivet.

Juryns motivering till nomineringen av forskningsprojektet ”Höga hus i trä”:

Efterfrågan från marknaden att bygga allt högre i trä kräver ökade och ihållande insatser i forskningen kring sådana konstruktioner. Projektet ”Höga hus i trä” och dess målsättning att bygga kompetens kring framtidens träbyggande är en viktig del i arbetet att skapa en framtid där höghus i mycket större utsträckning än idag byggs med förnybara material.

Kunskapsartikel om "Höga hus i trä". , 405 kB.

Senast uppdaterad: 9 december 2021