Träbyggnadspriset 2020

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2020:

  • Vallvikens förskola

Övriga nominerade till Träbyggnadspriset 2020:

  • Tetraedern
  • Hus Charlie

En förskola för 80 barn som blev inflyttningsklar sommaren 2019. Byggd i trä enligt certifieringen miljöbyggnad nivå silver.

Arkitekt: LBE Arkitekter
Byggherre: Vöfab
Byggentreprenör: Blekinge Rot
Material: korslimmad trästomme och synlig interiört

Juryns motivering till nomineringen av Vallvikens förskola:

Vallvikens förskola en mötesplats för våra allra yngsta med goda förutsättningar för harmoni, trivsamhet och lugn där trä genomsyrar byggnaden och därmed blir väldigt påtaglig för barnen. Trä präglar verksamheten, avdelningarna som fått namn efter träd; Kastanjen, Linden, Boken, Lönnen och Eken har alla fått vackra synliga innerväggar med KL-trästomme, trappor och inredningar i trä, stora fönster med fint ljusinsläpp, konst som integrerar naturen i huset och utsikt mot den fantastiska bevarade naturen i trädgården med anslutande ”trollskog”. Arkitekturen och den väl avvägda uppdelade och förskjutna volymen smälter väl in i den fina kultur- och naturmiljön.

Vallvikens förskola. Foto: Vöfab

Tetraedern, vid Brände udde, är en installation i trä vid nordöstra sidan av sjön Trummen. En mötesplats såväl som en satsning på konst, natur, träning och friluftsliv.

Design: Liljewall Arkitekter och Gunilla Bandolin, konstnär
Byggherre: tekniska förvaltningen, Växjö kommun
Byggentreprenör: Dynacon
Material: Organowood 2018

Juryns motivering till nomineringen av Tetraedern:

Tetraedern en offentlig plats i staden en mötesplats för alla. Vackert belägen vid sjön Trummen. En plats som inbjuder till både möten, vila och aktivitet. Tilltalande stringent geometrisk form i kontrast till naturen med mångsidig funktion ger plats att vara tillsammans men samtidigt också åtskilda. Material och yta som attraherar ögat, precision i genomförandet, materialvalet kiselimpregnerad svensk furu av hög kvalitet samt funktioner som aktiverar, gör skulpturen miljömässigt hållbar och till ett attraktivt utflyktsmål i staden.

Geologen

En mötesplats på Videum Science Park med reception och en sitt-trappa (så kallad pitch-scen).

Design: Jais Arkitekter
Byggherre: Videum
Byggentreprenör: JSB
Material: korslimmad trästomme och synlig interiört
Forskning: kring fukt och rörelse i stomme

Juryns motivering till nomineringen av Hus Charlie:

Hus Charlie är hjärtat och mötesplatsen för näringsliv, universitet och forskning. En självklar plats för samarbete och utbyte av kunskap. Byggnaden länkar på ett naturligt sätt samman de tidigare byggda trähusen från 2002 och framåt med en öppen entréhall och skapar plats för dagens och framtidens möten. Byggnaden är i sig ett forskningsprojekt där det inbyggt i KL-trästommen ständigt görs avläsningar av status, rörelse och fukt vilket möjliggör en kunskapsutveckling på byggmetoders och komponenters funktion över tid. Hus Charlie är en funktionell välbalanserad byggnad med rumsligt spännande interiör som lyfter fram trästomme och trämaterialet. Ett projekt som har potential att stärka det moderna träbyggandet under lång tid framöver.

Foto: Videum

Tetraedern - en mötesplats med många funktioner

Tetraedern är en anläggning och mötesplats i trä som förenar konst med träning och rekreation vid Trummens nordöstra sida i Växjö. Det är en pyramid av trappor, trädäck och olika träningsredskap beställd av Växjö kommun och invigd i juni 2018. Tetraedern har tagits fram i samarbete mellan konstnär Gunilla Bandolin, som gör stora verk utomhus på flera håll i Sverige, och landskapsarkitekt Mikael Johansson, Liljewall arkitekter som jobbar med anläggningar för spontanidrott.

- Vi är jätteglada för nomineringen av Tetraedern! Grundidén är något väldigt enkelt; att flytta den egna kroppen från botten till toppen och på så sätt få fysisk och psykisk träning. Men Tetraedern erbjuder också en plats för vila och samtal genom sin läktare ut mot vattnet, säger Mikael Johansson, landskapsarkitekt.

Tetraedern är en del av Trummen Land Art som är Växjö kommuns satsning på konst, natur, träning och friluftsliv runt sjön.

- Hela miljön kring Växjösjön och Trummen är en del i Växjös stadspark som utvecklats under lång tid, säger Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare på Växjö kommun.

Hus Charlie - en mötesplats för företagande, innovation och tillväxt

Hus Charlie, som invigdes i december 2018, är en del av Videum Science Park på Framtidsvägen i Växjö. Huset som knyter samman alla fastigheterna är en neutral mötesplats för företagande, innovation och tillväxt. Här finns en gemensam reception och ytor för alla typer av möten - konferensrum, samtalsrum, flexibla arbets- och utställningsytor samt en sitt-trappa med pitch-scen.

- Här möts näringsliv, akademi och offentlig sektor genom labbmiljöer, kunskapsevent samt flexibla kontor och konferens med personlig service, säger Sara Srpcanski som är receptions- och konferensansvarig i Videum Science Park.

Hus Charlie med 4 våningar plus källare, är cirka 5 500 kvadratmeter fördelat på kontorslokaler och gemensamma ytor och med solcellsanläggning på taket. Huset följer Växjö kommuns träbyggnadsstrategi och är byggt efter kraven för miljöbyggnad silver. Arkitekt är Jais arkitekter och totalentreprenör vid uppförandet var JSB.

- Vi är väldigt stolta att vara nominerade och det är ett erkännande att vi jobbar rätt med våra fastigheter vad gäller miljö, kostnader och resurser, säger Videums fastighetschef Cissi Carlsson.

Vallvikens förskola - där träet och utemiljön sätter stämningen

Vallvikens förskola är belägen i det natursköna området Välludden, inte långt ifrån Växjösjön, och har plats för 80 barn i fem avdelningar. Förskolan som blev inflyttningsklar sommaren 2019 är byggd av Vöfab och arkitekt är LBE Arkitekter AB.

- Vi har skapat en förskola som vi är mycket stolta över. Ett riktigt fint trähus placerat i en fantastisk utemiljö, säger Christer Carlsson, vd på Vöfab.

Utemiljön är lummig och grön med stora och små träd som ger naturligt skydd för barn och personal.

- I en vacker miljö ville vi gå varsamt fram och låta ett lågmält hus bygga på platsens kvaliteter. Vöfabs vilja att använda trä som byggmaterial var avgörande för husets uttryck, där träet sätter tonen för stämningen, säger Åskar Årevall från LBE Arkitekter AB.

Vallvikens förskola är byggd i två våningar av korslimmat massivträ och enligt certifieringen miljöbyggnad, nivå Silver, som bland annat har hårda kvalitetskrav på ljus, värme, ventilation och ljud samt höga energikrav.

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla

När kommer vinnaren att utses?

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2020 kommer att presenteras den 29 oktober, 2020 – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max 4 kandidater. Dessa publiceras sedan på Växjö kommuns webbplats. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få priset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Varför har vi en träbyggnadsstrategi?

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö- Europas första Moderna Trästad Länk till annan webbplats.. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Senast uppdaterad: 14 december 2021