Vem tycker du ska få mångfaldspriset?

Nu har det blivit dags att nominera till mångfaldspriset 2022. Skicka in ditt förslag på kandidat senast den 14 mars.

Mångfaldspriset delas ut till en person, företag, organisation eller arbetsplats som har bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Den du nominerar ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit till viktiga insatser för ökad mångfald och/eller jobbat för att motverka diskriminering i samhället.

Gör din nominering via formuläret.

Mångfaldsprisets två olika delar:

1. Mångfaldspris för samhällsperspektivet

- ett pris till någon Växjöbo, företag, organisation eller förening som gör ett viktigt arbete för alla i Växjö kommun (som geografiskt område).

2. Mångfaldspris för verksamhet- och medarbetarperspektivet

- ett pris till enskild medarbetare, någon verksamhet eller arbetsplats i Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag.

Om du har frågor eller vill veta mer om priset kan du kontakta Helen Karlsson Jacobsson, e-postadress helen.karlsson-jacobsson@vaxjo.se

Nominerad pristagare ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit med särskilt viktiga insatser för ökad mångfald och/eller för att motverka diskriminering i samhället.

Beskrivning av insatser

Nomineringen ska åtföljas av en motivering som innehåller en beskrivning på vilket sätt den/de nominerade kandidaten bidragit till att nå målsättningarna:

• genomför insatser som bidrar till inkludering, samhörighet och mer jämlika och jämställda livsvillkor mellan människor, samt

• genomför insatser som motverkar beteenden som hotar mänskliga rättigheter och begränsar människors frihet, självständighet och välbefinnande.

Eventuella särskilda initiativ ska specificeras tidsmässigt.

Nominera till Växjö kommuns mångfaldspris

Sista anmälningsdag är den 14 mars 2022.
Senast uppdaterad: 14 mars 2022