Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Protokoll

Här hittar du de politiska nämndernas offentliga protokoll. Klicka på respektive nämnd.

Vi publicerar protokoll ett år tillbaka i tiden, vill du läsa äldre protokoll kontakta respektive nämnd.

Kontaktuppgift

 • Byggnadsnämnden
  Ansvarar för kommunens kartproduktion, detaljplanering och fastighetsbildning, bygglov och byggtillsyn.
 • Kultur- och fritidsnämnden
  Ansvarar för biblioteksverksamheten och allmän kulturell verksamhet i kommunen.  Ansvarar också för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder.
 • Kommunstyrelsen
  Förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.
 • Nämnden för arbete och välfärd
  Ansvarar för områdena arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning, försörjningsstöd, flyktingmottagande/integration, individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholhandläggning.
 • Omsorgsnämnden
  Ansvarar för omsorg, vård och service för äldre, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysiska och psykiska funktionshinder.
 • Utbildningsnämnden
  Ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kvalificerad yrkesutbildning och uppdragsutbildning.
 • Tekniska nämnden
  Ansvarar för parker, gator, vägar, parkering, trafik, trafiksäkerhet, renhållning, vatten- och avlopp samt sjöreglering och vattenkraftverk.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2021
Politik och demokrati