Avgifter och taxor

Avgift för transport av avliden

Avgift för förberedande föräldrautbildning vid ansökan om medgivande för mottagande av barn för internationell adoption

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats
Beskriver de avgifter kommunen tar ut om någon vill använda kommunal mark till någon aktivitet.

Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2018-01-01

Avgiftstaxa för barnomsorg

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Om du vill ha ut handlingar på papper från kommunen kan du få betala en avgift.

Felparkeringsavgifter

Parkeringsavgifter i Växjö stad

Priser för fjärrvärme och närvärme

Priser och taxor för elnätet

Renhållningstaxa för Växjö kommun från och med 2018-01-01

Renhållningstaxa för Växjö kommun från och med 2019-01-01

Taxa för bostadsmark
Beskriver priset för kommunal mark vid bostadsbyggnation.

Taxa för industrimark
Beskriver priset för kommunal mark för industri, handel m.m.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet från och med 2011-09-01

Taxa för dispenser för transporttillstånd

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
Beskriver vilka avgifter som gäller vid kontroll av t.ex. en restaurang.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Vid årsskiftet skedde en så kallad indexuppräkning som innebär att taxan ska följa kommunens kostnadsutveckling. För 2018 är timavgiften (taxan) 897 kronor.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt tobakslagen

Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel till och med 2018-12-31

Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel från och med 2019-01-01

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 2018-01-01

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 2019-01-01

Avgifter för diverse VA-tjänster

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Köavgift för Växjös kommunala bostadsförmedling

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Politik och demokrati