Avgifter och taxor

Avgifter för diverse VA-tjänster

Avgift för förberedande föräldrautbildning vid ansökan om medgivande för mottagande av barn för internationell adoption

Avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för förskola och fritidshem

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats
Beskriver de avgifter kommunen tar ut om någon vill använda kommunal mark till någon aktivitet.

Avgiftstaxa för barnomsorg

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Om du vill ha ut handlingar på papper från kommunen kan du få betala en avgift.

Felparkeringsavgifter

Köavgift för Växjös kommunala bostadsförmedling

Parkeringsavgifter i Växjö stad

Priser för fjärrvärme och närvärme

Priser och taxor för elnätet

Renhållningstaxa för Växjö kommun inklusive hämtningsavgifter från och med 2019-01-01
Renhållningstaxa för Växjö kommun inklusive hämtningsavgifter från och med 2020-01-01

Taxa för bostadsmark
Beskriver priset för kommunal mark vid bostadsbyggnation.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet från och med 2011-09-01

Taxa för dispenser för transporttillstånd

Taxa för industrimark
Beskriver priset för kommunal mark för industri, handel m.m.

Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel från och med 2019-01-01

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 2019-01-01
Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 2020-01-01

Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2019-01-01

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati