Lokala bestämmelser

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun 
Beskriver vilka regler som gäller för offentlig plats i Växjö kommun. Här finns regler för till exempel fyrverkerier, alkoholförtäring och hundar.

Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun
Beskriver bland annat vilka skyldigheter en fastighetsägare har när det gäller gångbanor i anslutning till fastigheten.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Beskriver regler för till exempel djurhållning, tomgångskörning och enskilda avlopp.

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torgverksamhet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Politik och demokrati