Lokala bestämmelser

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun , 21 MB, öppnas i nytt fönster. 
Beskriver vilka regler som gäller för offentlig plats i Växjö kommun. Här finns regler för till exempel fyrverkerier, alkoholförtäring och hundar.

Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun
, 45 kB, öppnas i nytt fönster.
Beskriver bland annat vilka skyldigheter en fastighetsägare har när det gäller gångbanor i anslutning till fastigheten.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön , 119 kB, öppnas i nytt fönster. med tillhörande kartor , 4 MB.
Beskriver regler för till exempel djurhållning, tomgångskörning och enskilda avlopp.

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun , 580 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter för torgverksamhet , 33 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats.
Särskilda trafikregler som kallas för lokala trafikföreskrifter beslutas av varje kommun eller myndighet med stöd av trafikförordningen från regeringen. Dessa trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Trafikreglerna tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning. Du kan läsa föreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 december 2021