Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Lokala bestämmelser

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun 
Beskriver vilka regler som gäller för offentlig plats i Växjö kommun. Här finns regler för till exempel fyrverkerier, alkoholförtäring och hundar.

Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun
Beskriver bland annat vilka skyldigheter en fastighetsägare har när det gäller gångbanor i anslutning till fastigheten.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Beskriver regler för till exempel djurhållning, tomgångskörning och enskilda avlopp.

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torgverksamhet

Lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats
Särskilda trafikregler som kallas för lokala trafikföreskrifter beslutas av varje kommun eller myndighet med stöd av trafikförordningen från regeringen. Dessa trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Trafikreglerna tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning. Du kan läsa föreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2020
Politik och demokrati