Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Byggnadspriset

Ett nybyggt flerbostadshus, ett gammalt ombyggt kvarter eller kanske en tillbyggd industrilokal? Varje år delar byggnadsnämnden ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. En tradition sedan år 1990.

Vinnare av byggnadspriset 2017

Vinnare av 2017 års byggnadspris är Hackan 23 - ett flerbostadshus på Hov. Ett stort grattis till vinsten!

Nominerade till byggnadspriset 2017 och motiveringar

Se var årets nominerade byggnader liggerlänk till annan webbplats. Om sidan inte visas, testa i en annan webbläsare.

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra bidrag inom området god bebyggd miljö.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla. 

När kommer vinnaren att utses?

Byggnadsnämnden utser årets vinnare vid sitt sammanträde i oktober. Samma kväll sker prisutdelningen i entré Björnen, Växjö kommunhus.

Så här går nominering och prisutdelning till

  • Förslag till pristagare nomineras av stadsarkitekten och ytterligare en representant från stadsbyggnadskontoret, två representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och en representant från Smålands museum. En jämn könsfördelning av representanterna eftersträvas. Stadsarkitekten är sammankallande.
  • Byggnadsnämnden väljer bland de nominerade och motiverar valet.
  • Priset delas ut vid den tidpunkt och i de former byggnadsnämnden beslutar. Nämnden kan avstå från att dela ut priset om det saknas kvalificerad byggnad. Priset kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste 5 åren. Priset ska inte avse ren byggnadsvård då Smålands museum har ett sådant pris.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Politik och demokrati