Byggnadspriset

Ett nybyggt flerbostadshus, ett gammalt ombyggt kvarter eller kanske en tillbyggd industrilokal? Varje år delar Växjö kommun ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. En tradition sedan år 1990.

Vinnaren av Byggnadspriset 2020:

  • Transformatorstation Vattentorget

Övriga nominerade till Byggnadspriset 2020:

  • Torparängens förskola
  • Radhus på Torparängen

Om- och nybyggnation av ställverket vid Växjösjön som byggs i specialplåt och tegel.

Motivering

En byggnad med hård teknisk funktion placerad i det i nutida Växjös mest använda offentliga rum Vattentorget. Placerad och utförd med karaktär, hänsyn, samhörighet och en estetisk nerv. Gedigna hållbara material, sten och stål, med hög kvalitet väl anpassade i färgskala till sin omgivning. Fasaderna utgör väggar i det offentliga rummet. Väl detaljerade väggar som möblerar det offentliga rummet och ger människan plats. En plats för sol, värme, in och utsikt.

Byggherre: Växjö Energi
Byggentreprenör: PEAB
Arkitekt: Arkitektbolaget

Transformatorstation Vattentorget

En förskola byggd i massivträ på Torparängen, Teleborg.

Motivering

En byggnad med en egen identitet, stark personlighet, kompromisslös och samtida. En arkitektur med lekfull utformning men ändå återhållsam i planform. Materialval, kulör och form ger en känsla av både trygghet och spänning. Monokromt falurött ger starka referenser till småländsk byggnadstraditioner och bidrar till att barnen kan skapa associationer. Byggnadskroppen har en unik kraftfull siluett som ger en utpräglad kantighet, närmast en känsla av origami

Byggherre: The Pure Circle och PoE Fastigheter
Byggentreprenör: GBJ Bygg
Arkitekt: Sandell & Sandberg arkitekter

Torparängens förskola

Radhus på Teleborg byggda helt i trä

Motivering

Radhusen i trä är kreativt utformade som en nytolkning av trähus och snickarglädje i svensk bebyggelsehistoria. Gestaltningen är utförd med omsorg om detaljer. Dynamik skapas genom variation av paneler, färgsättning i en jordig naturnära färgpalett, form, storlek och placering. Området erbjuder ett boende med väl gestaltad utemiljö som både uppmuntrar till samvaro i gårdsrummen, det socialt hållbara boendet, och bidrar till en attraktiv helhet i harmoni med omgivningen.

Byggherre: Fagnes AB
Byggentreprenör: Blekinge ROT AB
Arkitekt
: Okidoki arkitekter

Radhus på Torparängen

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra bidrag inom området god bebyggd miljö.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla. 

När kommer vinnaren att utses?

Byggnadsnämnden utser årets vinnare vid sitt sammanträde den 29 oktober 2020. Samma kväll klockan 18.00 sker prisutdelningen i entré Björnen, Växjö kommunhus.

Så här går nominering och prisutdelning till

  • Förslag till pristagare nomineras av stadsarkitekten och ytterligare en representant från stadsbyggnadskontoret, två representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och en representant från Smålands museum. En jämn könsfördelning av representanterna eftersträvas. Stadsarkitekten är sammankallande.
  • Byggnadsnämnden väljer bland de nominerade och motiverar valet.
  • Priset delas ut vid den tidpunkt och i de former byggnadsnämnden beslutar. Nämnden kan avstå från att dela ut priset om det saknas kvalificerad byggnad. Priset kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste 5 åren. Priset ska inte avse ren byggnadsvård då Smålands museum har ett sådant pris.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2021
Politik och demokrati