Byggnadspriset

Ett nybyggt flerbostadshus, ett gammalt ombyggt kvarter eller kanske en tillbyggd industrilokal? Varje år delar byggnadsnämnden ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. En tradition sedan år 1990.

Vinnare av byggnadspriset 2019

Ett flerbostadshus i trä med blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar.

Motivering

Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i en
blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar. Husens placering i landskapet ger
spännande rumssamband och fina siktlinjer. Variation i både liten och stor
skala samspelar och ger en väl utformad vardagsarkitektur med gediget uttryck.
De karaktäristiska gavelmotiven bidrar till en ny stadssiluett.

Fasadernas utformning med olika kulörer och inslag av paneler och cederspån skapar både variation och håller samman helheten. Väl sammahållet formmässigt och materialmässigt. Informella innegårdar ger en lugn karaktär. Helheten och trivselfaktorn överglänser de enskilda huskropparna. Ett projekt i trästaden Växjö med välgenomtänkt helhetsperspektiv som nu står färdigt, väl genomfört hela vägen.

Byggherre: Växjöbostäder och Midroc
Byggentreprenör: Värends entreprenad och GBJ
Arkitekt: Arkitektbolaget

Vallen Norra 1, nominerad till byggnadspriset 2019. Foto: Växjö kommun

Övriga nominerade till byggnadspriset 2019

Ett väl sammanhållet stadskvarter med flerbostadshus, förskola och verksamhetslokaler.

Motivering

Ett väl sammanhållet stadskvarter med parkering under gårdsbjälklag, förskola i två plan, verksamhetslokaler och bra bostadsplanlösningar, utemiljö på gårdsbjälklag och i stadsdelspark. Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa, brutna vinklar.

Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett naturligt sätt i trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera dimensioner som Växjö har saknat.
verksamhetslokaler och bra bostadsplanlösningar, utemiljö på gårdsbjälklag och
i stadsdelspak. Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa brutna
vinklar. Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån
i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett
naturligt sätt i Trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera
dimensioner som Växjö har saknat. Stadsmässighet och sjöutsik.

Byggherre: GBJ
Byggentreprenör: GBJ
Arkitekt
: Fojab, Stefan Johansson

Geologen 1, nominerad till byggnadspriset 2019. Foto: Växjö kommun

Ikoniskt byggnadsverk med kontor, skola, bostäder, hotell och restaurang.

Motivering

Ett ikoniskt byggnadsverk placerat i Växjö. Det är en komplex byggnad i flera nivåer, en maskin som innehåller allt, en hel stad vertikalt, som ramar in en äldre ishall och reser sig högt över idrottsanläggningarna som den självklara målpunkten. Utstickande partier utmanar. Skivmaterial i blåstickande rödton, metallickkänsla och mjölktonade glas.

Fasadens indelning med variation i färger skapar en känsla av rörelse och färgvalen associerar till den idrottsliga omgivningen. Den markerar en ny tid i ena stadsänden och bråkar med sin motpol i andra ändan med den lika ikoniska domkyrkan. Icon Växjö är modigt utformat med ett självsäkert och kraftfullt uttryck. Ett nytt landmärke i Växjös skyline.

Byggherre: APP
Byggentreprenör: Dynacon
Arkitekt: Semrén + Månsson, Magnus Månsson

ICON Växjö, nominerad till byggnadspriset 2019. Foto: Växjö kommun

Se var årets nominerade byggnader liggerlänk till annan webbplats. Om sidan inte visas, testa i en annan webbläsare.

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra bidrag inom området god bebyggd miljö.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla. 

När kommer vinnaren att utses?

Byggnadsnämnden utser årets vinnare vid sitt sammanträde 24 oktober. Samma kväll kl. 18.00 sker prisutdelningen i entré Björnen, Växjö kommunhus och då är både berörda och allmänheten välkomna.

Så här går nominering och prisutdelning till

  • Förslag till pristagare nomineras av stadsarkitekten och ytterligare en representant från stadsbyggnadskontoret, två representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och en representant från Smålands museum. En jämn könsfördelning av representanterna eftersträvas. Stadsarkitekten är sammankallande.
  • Byggnadsnämnden väljer bland de nominerade och motiverar valet.
  • Priset delas ut vid den tidpunkt och i de former byggnadsnämnden beslutar. Nämnden kan avstå från att dela ut priset om det saknas kvalificerad byggnad. Priset kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste 5 åren. Priset ska inte avse ren byggnadsvård då Smålands museum har ett sådant pris.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Politik och demokrati