Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Byggnadspriset 2019

Vinnare av byggnadspriset 2019

Ett flerbostadshus i trä med blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar.

Motivering

Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i en
blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar. Husens placering i landskapet ger
spännande rumssamband och fina siktlinjer. Variation i både liten och stor
skala samspelar och ger en väl utformad vardagsarkitektur med gediget uttryck.
De karaktäristiska gavelmotiven bidrar till en ny stadssiluett.

Fasadernas utformning med olika kulörer och inslag av paneler och cederspån skapar både variation och håller samman helheten. Väl sammahållet formmässigt och materialmässigt. Informella innegårdar ger en lugn karaktär. Helheten och trivselfaktorn överglänser de enskilda huskropparna. Ett projekt i trästaden Växjö med välgenomtänkt helhetsperspektiv som nu står färdigt, väl genomfört hela vägen.

Byggherre: Växjöbostäder och Midroc
Byggentreprenör: Värends entreprenad och GBJ
Arkitekt: Arkitektbolaget

Vallen Norra 1, nominerad till byggnadspriset 2019. Foto: Växjö kommun

Övriga nominerade till byggnadspriset 2019

Ett väl sammanhållet stadskvarter med flerbostadshus, förskola och verksamhetslokaler.

Motivering

Ett väl sammanhållet stadskvarter med parkering under gårdsbjälklag, förskola i två plan, verksamhetslokaler och bra bostadsplanlösningar, utemiljö på gårdsbjälklag och i stadsdelspark. Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa, brutna vinklar.

Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett naturligt sätt i trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera dimensioner som Växjö har saknat.
verksamhetslokaler och bra bostadsplanlösningar, utemiljö på gårdsbjälklag och
i stadsdelspak. Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa brutna
vinklar. Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån
i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett
naturligt sätt i Trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera
dimensioner som Växjö har saknat. Stadsmässighet och sjöutsik.

Byggherre: GBJ
Byggentreprenör: GBJ
Arkitekt
: Fojab, Stefan Johansson

Geologen 1, nominerad till byggnadspriset 2019. Foto: Växjö kommun

Ikoniskt byggnadsverk med kontor, skola, bostäder, hotell och restaurang.

Motivering

Ett ikoniskt byggnadsverk placerat i Växjö. Det är en komplex byggnad i flera nivåer, en maskin som innehåller allt, en hel stad vertikalt, som ramar in en äldre ishall och reser sig högt över idrottsanläggningarna som den självklara målpunkten. Utstickande partier utmanar. Skivmaterial i blåstickande rödton, metallickkänsla och mjölktonade glas.

Fasadens indelning med variation i färger skapar en känsla av rörelse och färgvalen associerar till den idrottsliga omgivningen. Den markerar en ny tid i ena stadsänden och bråkar med sin motpol i andra ändan med den lika ikoniska domkyrkan. Icon Växjö är modigt utformat med ett självsäkert och kraftfullt uttryck. Ett nytt landmärke i Växjös skyline.

Byggherre: APP
Byggentreprenör: Dynacon
Arkitekt: Semrén + Månsson, Magnus Månsson

ICON Växjö, nominerad till byggnadspriset 2019. Foto: Växjö kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021
Politik och demokrati