Hackan 23

Hackan 23, ett höghus där effektivitet kombineras med god estetik,  är en av fyra nomineringar till 2017 års byggnadspris.

Motivering

I ett projekt som var resultatet av en idétävling från 1990 har man genom den nya byggnationen lyckats tillföra området nya rumsligheter och samtidigt bevara, för området, tongivande och viktiga träd. Stora träd skapar större acceptans till höga hus. Projektet är ett lyckat exempel på hur effektivitet, 7 hyresrätter/plan, kan kombineras med estetik, välproportionerade volymer med varierande höjd. De utvinklade fasaderna tillsammans med en tydlig vertikalitet ger huset en vacker siluett. Färgade fönster i trapphall, en parafras på omgivningen, ger husets boende inifrån och de kringboende utifrån en upplevelse av känsla och omtanke.

Byggherre: HSB Sydost Ekonomisk förening
Arkitekt: Arkitekthuset Jönköping
Byggentreprenör: BRA Blekinge Rot AB

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2018
Politik och demokrati