Pär Lagerkvistskolan

Pär Lagerkvistskolan, startpunkten för den helt nya stadsdelen Bredvik, är en av fyra nomineringar till 2017 års byggnadspris. 

Motivering

En förskola, grundskola och sporthall för 1000 elever har blivit startpunkten för en helt ny stadsdel utmed Norra Bergundasjöns strand, Bredvik. Projektet har tagit utgångspunkt i trädgårdsstadens ideal och den svenska trästadens traditionella skala. Byggnaden har delats upp efter funktioner med volymer likt klossar på rad, alla placerade runt den gemensamma gården. Varje enhet har fått en egen identitet med variation i höjd, bredd, material och kulör. Ett formspråk som ger en lekfull helhetsupplevelse. En stor satsning för staden och stadsdelen med fokus på hållbarhet, träbyggande, miljöbyggande, stadsbyggande och god livsmiljö.

Byggherre: Vöfab
Arkitekt: LBE Arkitekt AB och Gunilla Svensson Arkitektkontor AB
Byggentreprenör: Peab

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Politik och demokrati