World Trade Center

World Trade Center, en kontorsbyggnad som ger kontrast mot omgivningen, är en av fyra nomineringar till 2017 års byggnadspris. 

Motivering

WTC är ett iögonfallande nytillskott i staden och utgör med sin placering en ny nod i centrum. Byggnaden har en stark identitet som kontrasterar mot sin omgivning och berikar med sin solida och robusta prägel. Det ger ett kraftfullt uttryck i stadsmiljön och utgör nästan ett monument. Fasaden med trä, glas och sten ger en tålig och vacker yta. Det skapar ett samlat formspråk med en god materialhantering. Byggnaden är resultatet av ett parallellt uppdrag och ett planarbete som prövade 13 våningars höjd, men hänsyn till platsen och kulturmiljön gjorde att man landade i 9 våningar. WTC skapar ett vackert torgrum och angöringsplats i söder, en smal lockande trappassage till spåren och, med sina många verksamheter, ett starkt tillskott till stadens kommunikation, flöden och intensitet.

Byggherre: Kärnhem, Skanska och Castellum
Arkitekt: Tengbom arkitekter genom Sonny Mattsson
Byggentreprenör: Skanska

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Politik och demokrati