Träbyggnadspriset

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

Pelarsalen vinnare av träbyggnadspriset 2018

Läs juryns motivering till nomineringen och en längre kunskapsartikel om Pelarsalen här.

Övriga nominerade till träbyggnadspriset var:

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

År 2015 var vårt mål att 25% av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44%. År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50%.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Frågor och svar om Träbyggnadspriset

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla

När kommer vinnaren att utses?

Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober 2018 och priset delas ut samma kväll som byggnadspriset.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max 4 kandidater. Dessa publiceras sedan på Växjö kommuns webbplats. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få priset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade. Under veckorna fram till prisutdelningen publiceras artiklar om de nominerade på Växjö kommuns webbplats. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Politik och demokrati