Träbyggnadspriset

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

De nominerade till 2021 års Träbyggnadspris är:

  • Anders Persson
  • Förskolan Äventyret
  • Arkitektbolaget
  • Micropower

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2021 kommer att presenteras den 28 oktober – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Om träbyggnadspriset

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur. De nominerade är utsedda av en jury som består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Anders Persson, Midroc Property Development Bitr. Affärschef

Juryns motivering till nomineringen av Anders Persson:
Anders Persson är en ambitiös person som enträget tror och jobbar för utvecklingen av bostadsbyggnation i trä, och vågar prova nya lösningar i samverkan med forskningen och akademin.

Anders är en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under senaste åren. För sin vilja att prova det som upplevs som gränserna för träbyggandet idag nomineras han till Växjös träbyggnadspris 2021, för inga förändringar sker utan tydliga pionjärer som utmanar det gällandet läget.

Arkitekt: LBE Arkitekt & Oskar Årewall
Byggherre: Vöfab
Byggentreprenör: Peab Sverige AB
Material: Förskolan Äventyret består huvudsakligen av trä.
Husets väggar byggdes som färdiga moduler inne på fabrik, och monterades därefter på plats. På lågdelarna och på de tillhörande komplementbyggnaderna kläs taket med sedum.

Juryns motivering till nomineringen av Förskolan Äventyret:
Förskolan har med sin placering landat mitt i skogen, vackert och anpassat till plats och natur. Ett trevligt projekt som inte bara är en fin förskola, utan också har en hög arkitektonisk kvalité i samklang med omgivningen och där huset håller sig på ett mycket lätt sätt till naturens topografi och vegetation. En ambitiös arkitektur för de viktigaste, våra barn.

Arkitektbolaget
Arkitektkontor beläget i Växjö

Juryns motivering till nomineringen av Arkitektbolaget:
Arkitektbolaget har jobbat i många år, både systematiskt och ihärdigt i både stora och små projekt för det vackra träbyggandet. Att kombinera hög arkitektonisk kvalité och vackra detaljer med ett tydligt hållbarhetsfokus med trä som ett viktigt element är deras styrka.

Att vara en samhällsaktör som med arkitekturens hjälp påverkar byggindustrin och politiken för att gå än längre i strävan för att skapa helt genom hållbara hus, hus där trämaterial med sina olika egenskaper ersätter mindre hållbara alternativ, både i bostäder, och i kommersiella och publika lokaler.

Arkitekt: Arkitekbolaget
Byggherre: Micropower
Byggentreprenör: GBJ Bygg
Material: limträstomme i utförandet pelar-balksystem.
Bjälklaget är ett HDF bjälklag från starka. Ytterpanelen är en finsågad granläkt som är behandlad på fabrik med organowood.

Juryns motivering till nomineringen av Micropowers kontor:
Micropower har med tydliga önskningar och samverkan med entreprenör och arkitekt använt trä på rätt sätt där det gör nytta och skapat en ljus, trivsam och modern arbetsplats som visar att trä och träbyggnader är uppskattade som kreativa utrymmen för framtidens företag.

Det är verkligen betydelsefullt att man använder träbyggnadstekniken till att symbolisera och manifestera den nya gröna teknologin, och att göra det på ett så fint och ambitiöst sätt både inifrån och ut och inkludera vikten av den biologiska mångfalden genom stora och tilltagna yttre blomsterrabatter som omger huset och blir blickfånget ut genom fönstren från insidan.

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla

När kommer vinnaren att utses?

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2021 kommer att presenteras den 28 oktober, 2021 – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max 4 kandidater. Dessa publiceras sedan på Växjö kommuns webbplats. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få priset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Varför har vi en träbyggnadsstrategi?

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö- Europas första Moderna Trästad Länk till annan webbplats.. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Politik och demokrati