Träbyggnadspriset

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

De nominerade till Träbyggnadspriset 2020 är:

  • Tetraedern
  • Hus Charlie
  • Vallvikens förskola

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2020 kommer att presenteras den 29 oktober. Mer information om prisutdelningen kommer.

Tetraedern, vid Brände udde, är en installation i trä vid nordöstra sidan av sjön Trummen. En mötesplats såväl som en satsning på konst, natur, träning och friluftsliv.

Design: Liljewall Arkitekter och Gunilla Bandolin, konstnär
Byggherre: tekniska förvaltningen, Växjö kommun
Byggentreprenör: Dynacon
Material: Organowood 2018

Juryns motivering till nomineringen av Tetraedern:

Tetraedern en offentlig plats i staden en mötesplats för alla. Vackert belägen vid sjön Trummen. En plats som inbjuder till både möten, vila och aktivitet. Tilltalande stringent geometrisk form i kontrast till naturen med mångsidig funktion ger plats att vara tillsammans men samtidigt också åtskilda. Material och yta som attraherar ögat, precision i genomförandet, materialvalet kiselimpregnerad svensk furu av hög kvalitet samt funktioner som aktiverar, gör skulpturen miljömässigt hållbar och till ett attraktivt utflyktsmål i staden.

Geologen

En mötesplats på Videum Science Park med reception och en sitt-trappa (så kallad pitch-scen).

Design: Jais Arkitekter
Byggherre: Videum
Byggentreprenör: JSB
Material: korslimmad trästomme och synlig interiört
Forskning: kring fukt och rörelse i stomme

Juryns motivering till nomineringen av Hus Charlie:

Hus Charlie är hjärtat och mötesplatsen för näringsliv, universitet och forskning. En självklar plats för samarbete och utbyte av kunskap. Byggnaden länkar på ett naturligt sätt samman de tidigare byggda trähusen från 2002 och framåt med en öppen entréhall och skapar plats för dagens och framtidens möten. Byggnaden är i sig ett forskningsprojekt där det inbyggt i KL-trästommen ständigt görs avläsningar av status, rörelse och fukt vilket möjliggör en kunskapsutveckling på byggmetoders och komponenters funktion över tid. Hus Charlie är en funktionell välbalanserad byggnad med rumsligt spännande interiör som lyfter fram trästomme och trämaterialet. Ett projekt som har potential att stärka det moderna träbyggandet under lång tid framöver.

Foto: Videum

En förskola för 80 barn som blev inflyttningsklar sommaren 2019. Byggd i trä enligt certifieringen miljöbyggnad nivå silver.

Design: LBE Arkitekter
Byggherre: Vöfab
Byggentreprenör: Blekinge Rot
Material: korslimmad trästomme och synlig interiört

Juryns motivering till nomineringen av Vallvikens förskola:

Vallvikens förskola en mötesplats för våra allra yngsta med goda förutsättningar för harmoni, trivsamhet och lugn där trä genomsyrar byggnaden och därmed blir väldigt påtaglig för barnen. Trä präglar verksamheten, avdelningarna som fått namn efter träd; Kastanjen, Linden, Boken, Lönnen och Eken har alla fått vackra synliga innerväggar med KL-trästomme, trappor och inredningar i trä, stora fönster med fint ljusinsläpp, konst som integrerar naturen i huset och utsikt mot den fantastiska bevarade naturen i trädgården med anslutande ”trollskog”. Arkitekturen och den väl avvägda uppdelade och förskjutna volymen smälter väl in i den fina kultur- och naturmiljön.

Vallvikens förskola. Foto: Vöfab

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla

När kommer vinnaren att utses?

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2020 kommer att presenteras den 29 oktober, 2020 – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max 4 kandidater. Dessa publiceras sedan på Växjö kommuns webbplats. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få priset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Varför har vi en träbyggnadsstrategi?

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44 procent. År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50 procent.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Politik och demokrati