Träbyggnadspriset 2018

2018 delade Växjö kommun för första gången ut ett Träbyggnadspris. Vinnaren 2018 var Pelarsalen.

Vinnaren:

9 lägenheter, en övernattningslägenhet, 6 våningar med inredd vind. Arkitekt: Tengbom arkitekter Gunilla Gustafsson. Byggherre: HSB. Byggentreprenör: Dynacon.

Juryns motivering:

Vackert klassiskt enkelt formspråk med högresta gavelspetsar förskjutna i halvplan tilltalar betraktaren och ger bostadshusen en påtaglig karaktär.

Projektet har använt förtillverkade planelement, byggt under tält och därmed skapat torr arbetsplats och goda arbetsförhållanden under hela byggnationen. Genom val av trä där det är rätt använt ges en kraftigt reducerad klimatpåverkan för hela byggnationen. Utvändigt har fasaderna limträpanel i tilltalande varma träkulörer.

Bebyggelsen visar på väl lösta bostäder på liten yta med fint dagsljusinfall och stora inbjudande balkonger med synlig behaglig träkonstruktion. Pelarsalen visar förtjänstfullt en byggnation som definitivt tillhör den moderna trästaden i Växjö.

Läs en kunskapsartikel om Pelarsalen här.

Projekt: Nominering till träbyggnadspriset 2018Beskrivning: Fasaden på HSB:s bostadsrättsförening PelarsalenBeställare: Plats: Pelarsalen Väludden

Övriga nominerade till träbyggnadspriset var:

  • Strandsnäckan
  • Vallen

Nybyggnad av 45 bostäder upp till 5 våningar. Arkitekt: Arkitektbolaget. Byggherre: Batten. Byggentreprenör: GBJ Bygg.

Juryns motivering:

Arkitektur som både i form, material och färg på ett harmoniskt sätt talar med omgivande natur och bebyggelse. Stark vilja, tätt samarbete och god kunskap ligger bakom genomförande av en träbyggnation som med sitt val av massivträ i konstruktion, fasad och interiörer bedöms uppnå en halvering av klimatpåverkan. Idékonceptet för projektet har som en av utgångspunkter haft att skapa vackra funktionella bostäder med stora terrasser alla med sjöutsikt och kvällssol, vilket verkligen lyckats.

Funktionerna har i detta bostadshus staplats på varandra, garage, poolanläggning, bostäder, takterrasser, gröna tak, för att nyttja marken smart och därmed skapa en förtätning som den hållbara staden kräver. Med god kvalitet har man skapat goda förutsättningar för en lång livslängd.

Läs en kunskapsartikel om Strandsnäckan här.

Projekt: nominering till träbyggnadspriset 2018Beskrivning: Fasad på byggnaden Strandsnäckan vid KampenBeställare:Plats: Strandsnäckan vid Kampen, Växjösjön

Nybyggnad av bostäder radhus 2 våningar, 4 våningar och 6-9 våningar. Arkitekt: Arkitektbolaget. Byggherre: etapp 2 Midroc, etapp 1 Växjöbostäder. Byggentreprenör: etapp 2 GBJ Bygg, etapp 1 Värends entreprenad.

Juryns motivering:

De sex charmiga excentriska gavlarna i olika höjder sammankopplade med stora glasade balkongstrukturer ger bebyggelsen sin starka särpräglade karaktär. Bostädernas storlek och utformning har stor variation och från balkongerna upplevs vackra vyer utöver sjöarna, naturen och in över staden.
Genom långt, uthålligt och envist samarbete mellan flera parter har projektet försetts både med äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter men också prov på olika byggtekniska lösningar i trä, vilket tydligt markerar en medveten strävan efter att uppnå social hållbarhet, kunskapsutveckling och helt klart resulterat i minskad klimatpåverkan. Fasaderna i massivträpanel och cederspån ger byggnationen en känsla av gedigen, traditionell träbyggnation med modernt uttryck.

Bebyggelsen har genom sin intressanta siluett gett ett karaktärsfullt tillskott till Växjö skyline.

Läs en kunskapsartikel om Vallen här.

Projekt: nominering av byggnad till träbyggnadspriset 2018Beskrivning: Fasad på träbyggnaden Vallen vid Växjösjön/Södra BergundasjönBeställare:Plats: Vallen vid Växjösjön/Södra Bergundasjön
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2019
Politik och demokrati