Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö trädpris

I Växjö är träden viktiga, både för oss människor och för miljön. Vi som bor här, i Europas grönaste stad, har alla ett ansvar att vårda och förnya stadens träd.

Årets vinnare av Växjö Trädpris utsedda

Nu är årets vinnare av Växjö Trädpris 2019 utsedda och prisutdelningen kommer att hållas tisdag den 12 november, klockan 18.00 i Sigfridssalen Domkyrkocentrum.
I samband med prisutdelningen föreläser trädgårdsmästare Kajsa Vildängen om hur det går att ha ett avslappnat förhållningssätt till sin trädgård och samtidigt tydliga idéer om hur man skapar en. Kajsa har bland annat byggt upp plantskolan i Ör, utvecklat Norrvikens trädgårdar i Båstad och gjort besöksträdgården till Astrid Lindgrens Näs.
Pristagarna är hemliga fram till prisutdelningen.

Växjö Trädpris delas ut årligen och går till en fastighetsägare som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö. Det kan till exempel vara att man:

  • planerar sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
  • vårdar ett eller flera träd på sin tomt
  • planterar och planerar miljöer där trädet har en naturlig plats
  • genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande ha gynnat träden i stadsmiljö


Trädpriset instiftades 2013 och består av ett pris till ett inhemskt träd och ett pris till ett exotiskt träd. Vinnaren utses av en jury som består av Sofia Stynsberg (tekniska nämndens ordförande), Göran Svantesson (stadsträdgårdsmästare), Henrik Wibroe (stadsarkitekt) och Martin Unell (kommunekolog). Priset är utöver den stora äran, 5 000 kronor, ett diplom samt en skylt att sätta i trädgården.

Vinnare av Trädpriset 2018
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2020
Politik och demokrati