Växjö trädpris

I Växjö är träden viktiga, både för oss människor och för miljön. Vi som bor här, i Europas grönaste stad, har alla ett ansvar att vårda och förnya stadens träd.

Därför delar vi varje år ut ett trädpris till någon som särskilt väl tar hand om träden.

Nu kan du skicka in nomineringar till trädpriset 2019. Skicka en motivering och gärna bild till tekniska.forvaltningen@vaxjo.se eller:

Växjö kommun
Stad och land
Box 1222
351 12 Växjö

Uppge namn och kontaktuppgifter, både till den som är nominerad och till den som har nominerat. Din nominering vill vi ha senast 31 augusti 2019.

Växjö Trädpris delas ut årligen och går till en fastighetsägare som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö. Det kan till exempel vara att man:

  • planerar sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
  • vårdar ett eller flera träd på sin tomt
  • planterar och planerar miljöer där trädet har en naturlig plats
  • genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande ha gynnat träden i stadsmiljö


Trädpriset instiftades 2013 och består av ett pris till ett inhemskt träd och ett pris till ett exotiskt träd. Vinnaren utses av en jury som består av Sofia Stynsberg (tekniska nämndens ordförande), Göran Svantesson (stadsträdgårdsmästare), Henrik Wibroe (stadsarkitekt) och Martin Unell (kommunekolog). Priset är utöver den stora äran, 5 000 kronor, ett diplom samt en skylt att sätta i trädgården.

Vinnare av Trädpriset 2018

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Politik och demokrati