Reglementen

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. Reglementet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022