Dokumenthanteringsplaner

Arbetet med att införa en gemensam verksamhetsbaserad (processorienterad) dokumenthanteringsplan pågår. I takt med framtagandet av densamma kommer befintliga dokumenthanteringsplaner helt eller delvis att ersättas.

Kontakt

 • Växjö kommunarkiv

  0470-410 00

  kommunarkivet@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kulturarvscentrum Småland

  Sandvägen 15, Växjö

  Öppettider

  Måndag- fredag, klockan 09.00-12.00 eller enligt överenskommelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Politik och demokrati