Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge

År 2013-2014 deltog Växjö kommun i projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge. Utöver Växjö kommun deltog flertal kommuner och regionförbund i Kronobergs och Blekinges län.

Kommunalförbundet Sydarkivera

Resultatet av projektet blev ett beslut att bilda en gemensam arkivorganisation. Följ aktuella projekt på Sydarkiveras webbplatslänk till annan webbplats.

Dokumentation från projektets olika faser:

Under förstudien utreddes olika handlingsalternativ. Det genomfördes också utbildningar och en guide till handlingsalternativ sammanställdes.

Läs mer om förstudien

Under den fördjupade förstudien förankrades resultatet från förstudien och en inriktning mot gemensam arkivorganisation pekades ut. Bland annat genomfördes en översiktlig systeminventering.

Läs mer om den fördjupade förstudien

Slutligen genomfördes en konceptstudie med målsättningen att ta fram underlag för att bilda en gemensam arkivorganisation. Samtidigt genomfördes förberedande aktiviteter med bland annat workshopar om informationskartläggning och informationssäkerhet.

Kontakt

 • Kommunarkivet

  0470-410 00

  kommunarkivet@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kulturarvscentrum Småland

  Sandvägen 15, Växjö

  Öppettider

  Måndag- fredag, klockan 09.00-12.00 eller enligt överenskommelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Politik och demokrati