Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Fördjupade förstudien

Under hösten 2013 genomfördes den fördjupade förstudien vilket innebar ett förberedande steg inför att införa e-arkiv och resulterade i förslag att fortsätta arbetet med en konceptstudie.

Den fördjupade förstudien innebar ett förberedande steg inför att införa e-arkiv och resulterade i förslag att fortsätta arbetet med en konceptstudie.

Det här åstadkom projektgruppen i sammanfattning:

 • Introduktionsutbildning genomfördes om informationskartläggning.
 • Gemensam systemlista som underlag för prioritering och behovsanalys.
 • Sammanställning av enkätundersökning av organisationer som har e-arkiv i drift.
 • Mall för arkivreglementet och taxa för allmänna handlingar.
 • Förståelse för vilka krav som behöver ställas på verksamhetssystem och arkiveringsverktyg för att kunna leverera information till arkivsystem.

Kontakt

 • Kommunarkivet

  0470-410 00

  kommunarkivet@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kulturarvscentrum Småland

  Sandvägen 15, Växjö

  Öppettider

  Måndag- fredag, klockan 09.00-12.00 eller enligt överenskommelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2017
Politik och demokrati