Äldreomsorg 2019

I Växjö får de äldre bra bemötande av personalen, både i hemtjänsten och inom särskilt boende. Det framgår i brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, som Socialstyrelsen har gjort.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen. Växjös resultat står sig bra jämfört med riket när det gäller den sammantagna nöjdheten både inom hemtjänsten och inom särskilt boende.

Äldrevården i Växjö kommun får återigen höga betyg av omsorgstagarna. 89 procent av de äldre som har insatser inom hemvården och 80 procent av de äldre i särskilt boende är nöjda med den vård och omsorg som ges inom Växjö kommun. Det visar resultatet för 2019 i undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” som Socialstyrelsen årligen genomför. 

Förutom att omsorgstagarna är nöjda är även förtroendet för personalen är fortsatt stort och man är även mycket nöjd med det bemötande personalen har. Det gäller både hemvården och särskilt boende. De höga betygen har varit på en stadigt hög nivå de senaste tre åren.

Krafttag för att minska en ofrivilliga ensamheten

I undersökningen framgår det att många äldre (6 av 10 av äldre inom hemvården och 7 av 10 av äldre inom särskilt boende) känner sig ensamma. Här pågår flera utredningar och projekt med frivilligorganisationer om deras möjligheter till mer engagemang och frivilligt stöd.

Samlade resultat

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Politik och demokrati