Brukarundersökning funktionsnedsättning

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen och för verksamheternas utvecklingsarbete.

Här är resultaten av omsorgsförvaltningens brukarundersökningar om stödet för personer med funktionsnedsättning.

Boende med särskild service 2016

Daglig verksamhet 2016

Korttidstillsyn 2015

Ledsagarservice 2015

Personlig assistans 2015

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2018
Politik och demokrati