Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

I Växjö får de äldre bra bemötande av personalen, både i hemtjänsten och inom särskilt boende. Det framgår i brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, som Socialstyrelsen har gjort.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen. Växjös resultat står sig bra jämfört med riket när det gäller den sammantagna nöjdheten både inom hemtjänsten och inom särskilt boende.

97 procent av de svarande inom hemtjänsten uppger att de får bra bemötande från personalen. De uppger också att de känner förtroende för personalen och generellt är nöjda med sin hemtjänst.

Förbättrad måltidsupplevelse

Omsorgens måltidsprojekt för att förbättra måltidsupplevelsen på särskilda boenden verkar ha gett resultat då den positiva andelen svar på frågor om måltidsupplevelse och smak på maten har ökat. Måltiderna inom särskilt boende får i år något bättre resultat än förra året och hamnar på i stort sätt samma siffror som riksgenomsnittet. Det är också en större andel äldre som är nöjda med sitt särskilda boende i Växjö jämfört med resten av riket.

Arbete för ökad social aktivitet

Ett förbättringsområde inom både särskilt boende och hemtjänst är att de svarande uppger att de ibland besväras av ensamhet. Under 2017 har kommunen anställt en Seniorlots. Seniorlotsen kan bland annat användas av personer över 65 år som bor i Växjö kommun och/eller anhöriga som önskar vägledning till träffpunkter och aktiviteter för seniorer i kommunen som främjar hälsa och social gemenskap. Omsorgen har även anställt aktivitetshandledare på särskilda boenden, vars uppdrag är att arrangera gemensamma aktiviteter och inspirera övriga medarbetare till att arbeta för en meningsfull vardag.

Samlade resultat

Samlat resultat för hemtjänsten i Växjö kommun.

Samlat resultat för särskilt boenden i Växjö kommun.

Hela resultatet från den nationella undersökningen går att läsa på www.socialstyrelsen.se/aldreundersokninglänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018
Politik och demokrati