Vanliga frågor medborgarundersökning

När skickas enkäten ut?

Utsändning av förbrev med inloggningsuppgifter till medborgarundersökningen på webben skickas ut den 23-29 augusti till ett urval (1600 personer) av kommunens invånare som är mellan 18-84 år. Pappersenkäten skickas ut den 7 september.

Jag hittar inte webbadressen där jag kan fylla i enkäten på webben?

Logga in på Statistiska centralbyråns webbplatslänk till annan webbplats med de inloggningsuppgifter du har fått i brevet som följer med enkäten.

Varför har jag fått enkäten?

Statistiska centralbyrån drar ett slumpmässigt urval invånare i åldrarna 18–84 år från befolkningsregistret. Urvalet är 1600 personer i Växjö kommun.

Varför har jag fått enkäten, jag bor inte i Växjö kommun?

Du kanske är folkbokförd i Växjö kommun, eller var folkbokförd i Växjö kommun när urvalet gjordes. Om du nyligen varit bosatt i Växjö kommun uppskattar vi ändå om du tar dig tid att besvara enkäten.

Måste jag svara på enkäten?

Din medverkan är frivillig, men för att undersökningen ska vara så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att du svarar. Vi hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna! På det sättet bidrar du med underlag åt kommunen i arbetet med att förbättra för invånarna.

Måste jag svara på alla frågor?

Nej, det går bra att hoppa över frågor. Det är du som bestämmer vilka frågor du vill svara på.

Hämtar Statistiska centralbyrån några uppgifter om mig i förväg?

Ja, för att du inte ska behöva svara på sådant som redan finns på Statistiska centralbyrån hämtar de uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland, medborgarskap, utbildning och inkomst från Statistiska centralbyråns register (om uppgifterna finns). Ibland hämtar Statistiska centralbyrån även in uppgift om vilken del av kommunen var och en som svarar tillhör.

Är jag anonym?

I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat. Alla uppgifter om dig är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samma sekretesskydd gäller hos Statistiska centralbyrån och kommunen.

Kommer kommunen att kunna se mina svar?

Nej, när Växjö kommun får resultatet är alla identitetsuppgifter avlägsnade.

Finns undersökningen på andra språk?

Ja, webbenkäten finns på svenska, engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunspecifika tilläggsfrågor

Växjö kommun har valt att lägga till ett par egna frågor som handlar om attityder kopplat till miljö samt frågor om diskriminering. Vi är tacksamma om du besvarar alla frågor i enkäten.

Tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har Växjö kommun även valt att ställa frågor om invånarnas attityd till nedskräpning i kommunen.

Vad används undersökningen till?

Resultaten från medborgarundersökningen används för att ständigt se över och förbättra kvaliteten i tjänsterna och servicen till växjöborna. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen.

När kan jag se resultaten av undersökningen och var?

I mitten av december 2018 publiceras rapporten med resultaten från undersökningen och i Statistiska centralbyråns statistikdatabaslänk till annan webbplats (under demokrati).

Får jag tycka till om vad som helst?

Ja, du kan lämna synpunkter till din kommun, men det görs inte i medborgarundersökningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2018
Politik och demokrati