Miljörankningar

Det görs många rankningar och jämförelser. Här ser du hur Växjö kommun bedöms i en del rankningar och vilka utmärkelser vi fått för miljöarbetet.

European Green Leaf Award 2018

Eu-kommissionen har utsett Växjö att få utmärkelsen European Green Leaf Award 2018.

Mycket glädjande och ett bevis på att Växjö verkligen är en av Europas grönaste städer - tack vare allt det arbete som alla i kommunen bidrar med!

Växjös ansökan

Aktuell Hållbarhet

Växjö är trettonde miljöbästa kommun enligt Aktuellt Hållbarhetsrankning 2017. Det är små skillnader på poäng i toppen, Växjö har 27.4 poäng av 35 möjliga.

Aktuellt Hållbarhet har haft sin ranking av Sveriges miljöbästa kommuner från 2009 och Växjö har under lång tid varit i toppen, det visar på bra bredd i miljö- och hållbarhetsarbetet.

Växjö kommun är en av få kommuner som ständigt ligger topp 20 i rankingen, något att vara stolt över och jobba vidare för!

Kllimatanpassning i Växjö på sjätte plats

För andra året har Miljöinstitutet och Svensk Försäkring rankat Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Bästa kommun blev Vänersborgs kommun. Växjö kommer på sjätte plats!

Kommunerna tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar, det kan handla om värmeböljor och häftiga skyfall som leder till översvämningar. Därför måste kommunerna göra konkreta åtgärder för att rusta samhället mot detta, så kallad klimatanpassning.

Växjös klimatanpassningsplan

Miljöfordon Syd

Av alla de drygt 45 000 bilar och lätta lastbilar som finns i Växjö är 7,5 procent fossilbränslefria, det vill säga de kan drivas med etanol, biogas eller el. Detta gör att Växjö är den sjätte bästa kommunen i Sverige på vägen mot en fossilbränsleoberoende fordonspark.

Undersökningen är gjord av organisationen Miljöfordon Syd. Bäst i landet är Trollhättan med 8,9 procent fossilbränslefria fordon.

Nordiska rådet

Växjö kommun var en av 13 nominerade kandidater till Nordiska rådets Natur- och miljöpris 2014. Priset vanns av Reykjavik den 29 oktober 2014. Priset består av en summapå ca 430 000 svenska kronor. Växjö lyfts fram för sitt breda och långsiktiga natur- och miljöarbete med politisk enighet, samverkan, mål och resultat.

Earth Hour City Challenge

Stockholm blev nationell vinnare av Earth Hour City Challenge – och därmed årets klimatstad i WWF-kampanjen. Växjö och Eskilstuna fick hedersomnämnande.

Finalisterna, och vinnarna, har utsetts av en internationell jury där bland annat representanter för ICLEI och olika FN-organ suttit med.

Den internationella juryn var mycket imponerad av de svenska städernas arbete, så både Växjö och Eskilstuna fick hedersomnämnande.

Cykelfrämjandet

Våren 2013 genomförde Cykelfrämjandet sin årliga kommunvelometer, en granskning och jämförelse av kommuners satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt. 31 kommuner har lämnat uppgifter.

Växjö kom på 8 plats, en förbättring med två steg jämfört med förra året. Positivt i Växjö är; satsade pengar på information och marknadsföring (bl a EU-projekt ELMOS), personella resurser och många aktiviter. Negativt i Växjö är lägre satsningar på investering och underhållet av cykelvägarna, underhållsplan saknas och låg andel skyltade cykelvägar.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens klimatrankning 2010 gav Växjö en delad 3:e plats tillsammans med Malmö efter Östersund, Stockholm.

Näst godast kranvatten i Sverige och godast vatten i Götaland

November 2010 avgjordes riksfinalen i tävlingen om Sveriges godaste kranvatten i Stockholm. De tjugo finalisternas vatten bedömdes av några av Sveriges ledande och mest anlitade vinskribenter. Enligt juryn finns Götalands godaste kranvatten i Växjö medan Norrlands godaste vatten återfinns i Umeå. Godaste kranvattnet i Svealand och tillika hela Sverige hittar man i kranarna i Falun.

Green Building

Kommunala Videum och privatägda Corallen är först bland Växjös fastighetsaktörer att kvala in i EU-projektet Green Building (Intelligent Energy Europe) och få pris för att de lyckats sänka energiåtgången med minst 25 %. – Det är jätteroligt att få den här klassningen och ett kvitto på att vi bygger rätt, säger Patrik Hjelm, fastighetschef på Vidéum. För Vidéums del gäller Green Building-klassningen den nya institutionsbyggnad i trä som Peab uppför och som ska vara klar att tas i bruk den 1 december.

Arkitektpris till Limnologen

Växjös fyra unika trähus är extra fina tyckte juryn bakom årets arkitektpris. Ytterligare ett diplom till Växjö och en plakett att sättas på ett av husen till Arkitektbolaget i Växjö som stått för ritningarna och till byggbolaget Midroc. Vid bedömningen tittar man både på hus, inredningar, planläggning och att man gjort en bra plan, bra byggnader och även utvecklat träbyggnadstekniken. Just utvecklingen av trätekniken är väldigt intressant, som bland annat parkeringsdäcket i trä. 

Många studiebesök från länder i alla världsdelar utom Afrika har kommit till Växjös trähusområde Wälle Broar. Detta är tredje gången som Växjö fick Arkitekturpriset. 

Union of Baltic Cities Award 2007

Växjö kommun har belönats med ett internationellt miljöpris från UBC, Union of Baltic Cities. Det är arbetet med Fossilbränslefritt Växjö som belönas för sina långtgående mål i kombination med konkreta åtgärder och goda resultat.

Malin Johansson (C) och Carin Högstedt (V) från kommunstyrelsen tog den 27 september 2007, emot priset i Pärnu, Estland.

Sustainable Energy Europe Awards 2007

Växjö kommun har av EU-kommissionens Sustainable Energy for Europe Campaign fått priset Sustainable Energy Europe Awards 2007 för kommunens brett förankrade arbete med Fossilbränslefritt Växjö. Växjö vann pris inom en av fyra kategorier; Sustainable Energy Communities aiming at 100% RES supply (RES, Renewable Energy Systems). 

I sitt tacktal framhöll Carl-Olof Bengtsson, före detta ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, den politiska enigheten i klimatfrågan redan 1996 i Växjö.  

- Vi politiker är överens, klimatfrågan är en ödesfråga som vi måste ta ansvar för. Nu är det viktigt att få med alla olika samhällssektorer i arbetet. Växjö har kommit långt, mer än 50 % av energin är förnybar och vi har nästan bara biobränsle för uppvärmningen. Nu fortsätter arbetet med fokus på transporter och förnybara fordonsbränslen, säger Carl-Olof Bengtsson. Det gäller att se möjligheterna i omställningen, vi har lösningen runt omkring oss, biobränsle från skogen kan ersätta oljan, och vi kan biobränsle.

Växjö vann priset för sitt övergripande klimatarbete, med politisk enighet och bra samarbete med lokala aktörer, som bas för arbetet, och som bedöms applicerbart på andra europeiska städer. 

Local Initiatives Award 2000 for Excellence in Atmospheric Protection

Växjö kommun fick priset för programmet Fossilbränslefritt Växjö av det internationella miljönätverket ICLEI, Saitama Prefecture i Japan, Earth Council och FN. Särskilt uppmärksammades de långtgående mål som Växjö satt upp för klimatskydd med sin årliga uppföljning samt det breda arbetet med åtgärder inom olika områden, förnyelsebar energi, effektiviseringar, trafikprojekt mm. 

Priset består av en femtedel av en bronsskulptur, benämnd Tidal Horizon, av den kanadensiska konstnären Uga Drava. De andra vinnarna är Chengdu i Kina, Hamilton i Kanada, Chicago i USA och Belo Horizonte i Brasilien. Tillsammans formar de fem priserna en våg och en bit av horisonten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Politik och demokrati