Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kommunens kvalitet och brukarundersökning

Växjö kommun mäter resultat för att följa upp hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning. En del av resultatet är medborgarens upplevelse av den service och de tjänster som Växjö kommun tillhandahåller.

För att förstå medborgarens upplevelse genomförs brukarundersökningar i kommunens verksamheter. Den information och förståelse en verksamhet får genom brukarundersökningar ger bättre förutsättningar att utveckla verksamheten med fokus på dem vi är till för.

En sammanställning av Växjö kommuns mål och resultat finns i Växjö kommuns årsredovisning där verksamheternas resultat, brukarupplevelser och det ekonomiska resultatet redovisas.

För fördjupning i verksamheternas brukarundersökningar gå till respektive rubrik i menyn till vänster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati