Statistik

Här hittar du kortfattad information om Växjö kommun.

 •  I Växjö kommun bor 91060 invånare (SCB, 2017-12-31)
 • Se befolkningsprognoserlänk till annan webbplats för Växjö kommun
 • 21,7 % av Växjöborna har utländsk bakgrund (2015) 
 • Bostadsproduktionen har under perioden 2011-2016 legat på cirka 330 nya bostäder per år 
 • 24 606 personer är sysselsatta i Växjös näringsliv (2014)
 • 16 363 personer är sysselsatta i offentlig sektor (2014)
 • Största arbetsgivarna är Växjö kommun med 7 905 anställda följt av Landstinget Kronoberg (blev Region Kronoberg 1/1 20015) med 3761 anställda (2014)
 • I Växjö kommun finns 13 orter. Växjö stad har 65 345 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2387 invånare (2015-12-31)
 • Växjö stad har 16 stadsdelar. Tre stadsdelar är i huvudsak verksamhetsområden och 13 är bostadsområden, varav Teleborg är den största med 12 502 invånare (2015) 
 • År 2014 röstade 85,4 % av de röstberättigade i kommunvalet och 87,9 % till riksdagsvalet 
 • Växjö kommuns landareal är 1665,49 km2. Befolkningstätheten är 54,7 invånare/km2 (2018)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Politik och demokrati