Bostadsbyggande

Under perioden 2011-2016 har bostadsbyggandet i Växjö kommun legat på i snitt 340 nya bostäder per år.

Under relaterade dokument finns en tabell som beskriver bostadsproduktionen för 2016 och hur denna fördelar sig på olika upplåtelseformer, hustyper och hur produktionen är fördelad mellan stad och landsbygd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Politik och demokrati