Starta företag

I Växjö kommun
finns det många företag.
De flesta företagen är små
och har inte så många anställda.

Om du har ett företag
kan du hyra lokaler i Växjö.
Det finns lokaler
som privatpersoner äger
och det finns lokaler
som kommunen äger.

På kommunen finns en näringslivsavdelning.
Där finns det företagslotsar.
Företagslotsar är personer
som ser till att du får svar
på dina frågor
om hur du startar ett företag.

Företagslotsen hjälper dig
om du vill hyra lokaler
till ditt företag.

Om du vill bygga en ny byggnad
till ditt företag
kan företagsloten hjälpa till
att hitta mark att bygga på.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022