Upphandling, kommunen köper varor

Varje år köper kommunen
olika varor och tjänster.
Varor kan vara mat
och böcker till skolan.
Tjänster kan vara något
som behöver byggas
som vägar eller hus. 

När kommunen ska köpa
varor och tjänster av ett företag
ska kommunen göra
en offentlig upphandling.

Det finns en lag som heter
Lagen om offentlig upphandling.
I den lagen står det
vilka regler som gäller
när kommunens ska göra
en upphandling.

Kommunen har en upphandlingsavdelning.
De som jobbar på upphandlingsavdelningen
vet vilka lagar och regler som gäller.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022