Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Grundskola

Barn som är 6 år gamla
ska gå i förskoleklass.

I förskoleklass kan barn
lära sig läsa och skriva.
Barnen får också leka
med nya kompisar.

Barn som är 7 år gamla
går i grundskolans första klass.
I Sverige går barn i grundskolan
tills de fyller 16 år.

Alla barn som bor i Sverige 
måste gå i grundskolan.
Det är för att barnen ska lära sig
att läsa och skriva.  

Om du vill veta mer
kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Politik och demokrati